Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3469/TCT-PCCS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Bông miền Bắc do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3469/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 3469/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2006

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 11495 CT/HTr ngày 22/08/2006 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Bông miền Bắc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1 Mục VI Danh Mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định ngành nghề được ưu đãi đầu tư như sau: “Trồng mía, trồng bông, trồng chè phục vụ công nghiệp chế biến; trồng cây dược liệu; sản xuất giống cây trồng, vật nuôi”.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong các ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Bông miền Bắc không có hoạt động trồng bông. Mặt khác, hoạt động cung cấp giống không thu tiền; bán vật tư sản xuất như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân; cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nông dân trồng bông; bao tiêu sản phẩm là bông hạt cho nông dân của Công ty không phải là hoạt động “trồng bông”. Vì vậy, Công ty không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Điểm 1 Mục VI Danh Mục A; thực hiện tại địa bàn B và C.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3469/TCT-PCCS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Bông miền Bắc do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.913
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112