Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3463/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất

Số hiệu: 3463/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3463/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH TOYO INK COMPOUNDS Việt Nam

Trả lời công văn số 04/AUG/TICV của Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về áp dụng thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho Doanh nghiệp chế xuất:

1.1. Hàng hóa từ nước ngoài bán cho doanh nghiệp chế xuất:

Điểm 23, Mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: "hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp chế xuất mua bán với nhau; hàng hóa, dịch vụ do các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Toyo Ink Compounds là doanh nghiệp chế xuất mua hàng hóa từ nước ngoài thì hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

1.2. Hàng hóa từ nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất:

Điểm 1, Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên quy định: "thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài, bán cho doanh nghiệp khu chế xuất và các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của Chính phủ" và Điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định: "dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất để sử dụng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất, trừ các dịch vụ tiêu dùng cá nhân" thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 0%.

Theo quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Toyo Ink Compounds mua hàng hóa, dịch vụ từ nội địa sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, trừ các dịch vụ tiêu dùng cá nhân. Các doanh nghiệp nội địa khi bán hàng hóa cho Công ty TNHH Toyo Ink Compounds xuất hóa đơn GTGT ghi thuế suất 0%. Doanh nghiệp nội địa được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho Công ty.

2. Thủ tục hồ sơ để các doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất được kê khai, khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào:

Căn cứ Khoản d Điểm 1 Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên, doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất và khu chế xuất được kê khai, khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào thì phải đảm bảo các Điều kiện sau:

- Hợp đồng bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất.

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu.

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa.

- Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Toyo Ink Compounds biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3463/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.417
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213