Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3460/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3460/TCT-TS
V/v: Chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1625 CT/THDT ngày 18/8/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai V/v đề nghị giải đáp chính sách thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003: "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng từ trước ngày 15/10/1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất".

Căn cứ quy định trên đây, trường hợp không thu tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 4, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 được áp dụng đối với toàn bộ diện tích đất ở thực tế sử dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không phân biệt diện tích đất trong hạn mức hay diện tích vượt hạn mức.

Tổng cục Thuế đã có công văn số 990 TCT/TS ngày 04/04/2005 gửi Cục thuế các tỉnh hướng dẫn việc xác định không thu (hoặc thu) tiền sử dụng đất đối với các trường hợp đất không có giấy tờ, sử dụng trước ngày 15/10/1993 theo quy định tại Khoản 4, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003. Vì vậy, đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai nghiên cứu kỹ để thực hiện không thu (hoặc thu) tiền sử dụng đất theo đúng quy định.

2. Xác định diện tích đất ở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất ở có vườn ao:

Tại Khoản 2, Điều 45 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ thi hành Luật Đất đai quy định việc xác định diện tích đất ở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất ở có vườn ao, được sử dụng trước ngày 18/12/1980 mà trong hồ sơ địa chính hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.

Trường hợp mà Cục thuế hỏi về việc xác định diện tích đất ở (trường hợp thửa đất có vườn, ao được hình thành trước ngày 18/12/1980 và người sử dụng đất chỉ có giấy tờ về quyền sử dụng đất với Mục đích là đất sản xuất nông nghiệp, được ghi trên các trích lục địa bộ của chế độ cũ cấp. Như vậy đất có vườn, ao đó có được xác định là đất ở ổn định trước ngày 18/12/1980 hay không? và diện tích đất ở là bao nhiêu) và xác định đất ở ổn định trước ngày 15/10/1993 (trường hợp sử dụng đất ở trước ngày 15/10/1993 nhưng tự do chuyển đổi Mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở thì có được công nhận là đất ở ổn định trước ngày 15/10/1993 hay không), đề nghị Cục thuế trao đổi với cơ quan Tài nguyên và Môi trường tại địa phương hoặc gửi văn bản tới Bộ Tài nguyên và Môi trường để được trả lời cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3460/TCT-TS ngày 15/09/2006 của Tổng cục Thuế về việc đề nghị giải đáp chính sách thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.617

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!