Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3460/TCT-KK về việc hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị ghi thu ghi chi theo quy định tại Thông tư số 56/2008/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3460/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 15/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3460/TCT-KK
V/v hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị ghi thu ghi chi theo quy định tại TT số 56/2008/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6502/DKVN-TCKT&KT ngày 3/9/2008 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thực hiện báo cáo theo quy định tại Thông tư số 56/2008/TT-BTC. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4 (b), Mục III, Phần B Thông tư số 56/2008/TT-BTC ngày 23/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của Nhà nước quy định tại Điều 18 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ đã quy định về hồ sơ đề nghị ghi thu, ghi chi hàng quý của Công ty mẹ bao gồm:

"+ Văn bản đề nghị ghi thu, ghi chi gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế);

+ Báo cáo tổng hợp đề nghị ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà và các khoản thu khác theo mẫu số 02C/TNS ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Bảng xác nhận số liệu của các Cục Thuế quản lý theo mẫu số 04/TNS ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Các tài liệu có liên quan khác."

Căn cứ quy định trên, hồ sơ đề nghị ghi thu ghi chi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gửi Tổng cục Thuế hiện còn thiếu: Bảng xác nhận số liệu của các Cục Thuế; Bản giải trình về số liệu năm 2007 đề nghị ghi thu ghi chi khác so với số đã báo cáo ghi thu ghi chi trước đây.

Để có đầy đủ căn cứ pháp lý giải quyết, Tổng cục Thuế đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ sung đầy đủ hồ sơ đề nghị chi thu ghi chi theo đúng quy định của Thông tư số 56/2008/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3460/TCT-KK về việc hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị ghi thu ghi chi theo quy định tại Thông tư số 56/2008/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.155
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66