Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3458/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3458/TCT-PCCS
V/v: Áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 67/2006/VH ngày 03/07/2006 của Công ty TNHH Vĩnh Hoàn hỏi về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và xác định chi phí tính thuế TNDN đối với chi phí phát sinh ở nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản d Điểm 1 Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định 4 Điều kiện cần thiết đối với hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế GTGT là: Hợp đồng bán hàng hóa cho tổ chức cá nhân nước ngoài; Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho nước ngoài.

Trường hợp Công ty TNHH Vĩnh Hoàn xuất khẩu cho Công ty STARCOM INCORPORATE theo hợp đồng số 01/VH-SM/2005 ngày 20/12/2005 ký giữa Công ty TNHH Vĩnh Hoàn và Công ty STARCOM INCORPORATE nhưng sau đó lại thay đổi hợp đồng với đối tác khác là Công ty MARR SPA theo các hợp đồng số 1-S/VH-Ma/2006 đến số 5-S/VH-MA/2006 ngày 10/2/2006 ký giữa Công ty TNHH Vĩnh Hoàn và Công ty MARR SPA thì đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Tháp kiểm tra cụ thể: nếu lô hàng mà công ty TNHH Vĩnh Hoàn xuất khẩu đảm bảo đầy đủ các Điều kiện tại Khoản d Điểm 1 Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên của Bộ Tài chính; thực tế có hàng xuất khẩu; số tiền trên giấy báo có của ngân hàng phù hợp với Điều Khoản hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết giữa hai bên Công ty TNHH Vĩnh Hoàn và Công ty MARR SPA; Có biên bản thanh lý chấm dứt hợp đồng ký giữa Công ty TNHH Vĩnh Hoàn và Công ty STARCOM INCORPORATE (có xác nhận của Công ty STARCOM INCORPORATE về việc hủy bỏ hợp đồng); Điều Khoản thanh toán trong hợp đồng ký giữa Công ty TNHH Vĩnh Hoàn và Công ty MARR SPA phù hợp với giấy báo có của ngân hàng thì chấp nhận bộ hồ sơ đảm bảo đủ Điều kiện để giải quyết hoàn thuế GTGT theo quy định.

Đối với các chi phí phát sinh tại nước ngoài như chi phí lưu kho, chi phí vận chuyển, chi phí khác tại nước ngoài (có chứng từ là các hóa đơn thương mại (Invoice) do nước ngoài cung cấp) liên quan đến lô hàng xuất khẩu theo hợp đồng xuất khẩu ký với Công ty Starcom Incorporate bị hủy bỏ thì các chi phí này không được chấp nhận là chi phí hợp lý để được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp biết và hướng dẫn Công ty TNHH Vĩnh Hoàn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Vĩnh Hoàn;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3458/TCT-PCCS ngày 15/09/2006 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và xác định chi phí tính thuế TNDN đối với chi phí phát sinh ở nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.272

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!