Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3455/TCHQ-KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3455/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 22/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3455/TCHQ-KTTT
V/v giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hà Nội;
- Công ty CP công nghiệp tàu thủy và xe máy Vinashin
(11, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội)

 

Trả lời Công văn số 000212/CV-VSNM ngày 18/07/2008 của Công ty CP công nghiệp tàu thủy và xe máy Vinashin về việc giải tỏa cưỡng chế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về đề nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan đã trả lời tại công văn số 3331/TCHQ-KTTT ngày 17/07/2008 về giải tỏa cưỡng chế, theo đó yêu cầu Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội về các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Tuy nhiên, hiện nay Doanh nghiệp đã giải trình được một số chứng từ liên quan đến việc nộp thuế của các tờ khai đang nợ cưỡng chế trên Hệ thống KT559, hệ thống Quản lý rủi ro, cụ thể:

- Đối với tờ khai số 2507/NKD ngày 15/07/2007 tại Chi cục Hải quan đường sắt quốc tế Yên Viên – Cục Hải quan Hà Nội, Doanh nghiệp đã nộp thuế theo biên lai số 0009027 ngày 15/07/2008 với số tiền: 36.390.531đ.

- Đối với các tờ khai số 09/NKD ngày 04/09/2007, 10/NKD ngày 04/09/2007, 14/NKD ngày 13/12/2007, 12/NKD ngày 26/09/2007, 13/NKD ngày 09/10/2007 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội - Cục Hải quan Hà Nội. Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội đã xác nhận Doanh nghiệp được hoàn thuế nhập khẩu của 2 tờ khai số 12/NKD ngày 26/09/2007, số 13/NKD ngày 09/10/2007 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội với số tiền: 266.567.000đ theo Quyết định số 1962/QĐ-HQHN ngày 18/07/2008; đồng thời Chi cục đang tiến hành bù trừ số thuế được hoàn trên cho số nợ thuế 266.566.808đ của 3 tờ khai còn lại. Doanh nghiệp đã nộp thuế NK: 45.103.000đ, thuế VAT: 112.287.000đ còn thiếu vào NSNN theo Giấy nộp tiền số 0019914 ngày 15/04/2008 và các khoản nợ phạt chậm nộp của các tờ khai trên theo giấy nộp tiền số 0019917 ngày 16/07/2008 với số tiền: 16.442.634đ.

Xét đề nghị của Doanh nghiệp, căn cứ các chứng từ liên quan đến việc nộp thuế của Doanh nghiệp; Tổng cục Hải quan cho phép Doanh nghiệp được làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng tiếp theo với điều kiện ngoài số nợ cưỡng chế của các tờ khai nêu trên Doanh nghiệp không có nợ thuế quá hạn 90 ngày của các tờ khai khác tại thời điểm làm thủ tục, đồng thời Doanh nghiệp phải nộp đầy đủ thuế trước khi thông quan hàng. Yêu cầu Cục Hải quan TP Hà Nội khẩn trương tiến hành việc bù trừ thuế cho Doanh nghiệp để hiệu chỉnh thông tin nợ thuế trên Hệ thống KT 559, Hệ thống Quản lý rủi ro.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Vinashin, Cục Hải quan TP Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3455/TCHQ-KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.047

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251