Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3453/TCT-CS về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sân tập golf do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3453/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3453/TCT-CS
V/v Thuế TTĐB đối với sân tập golf.

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 338/CT-KTr1 ngày 5/4/2011 của Cục thuế TP. Hải Phòng xin ý kiến Tổng cục Thuế về chính sách thuế TTĐB đối với sân tập gôn (golf). Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Luật thuế TTĐB, Tổng cục Thuế đã có nhiều văn bản trả lời Hiệp hội doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài và Cục thuế thành phố Hải Phòng về thuế TTĐB đối với sân tập gôn (golf), cụ thể là các công văn số 100/TCT-PCCS ngày 05/01/2007 và công văn số 4964/TCT-CS ngày 7/12/2010 (bản photo đính kèm).

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tập hợp ý kiến để sửa đổi Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB.

Trong khi chưa có quy định mới, đề nghị Cục thuế thành phố Hải Phòng hướng dẫn doanh nghiệp tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Bình Dương;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3453/TCT-CS về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sân tập golf do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.613

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39