Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3448 TC/TCT ngày 10/04/2002 của Bộ Tài chính về chính sách thu tiền sử dụng đất đối với đất ao, vườn

Số hiệu: 3448TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 10/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3448 TC/TCT
V/v: Chính sách thu tiền SDĐ đối với đất ao, vườn

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

 

Trả lời công văn số 186/UBT-NN ngày 25/01/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đất ao, đất vườn sang làm nhà ở; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại tiết a, khoản 1, Điều 6, Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ao, vườn, đất chuyên dùng nằm trong khu dân cư, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang làm đất nhà ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở”. Tại tiết b, khoản 1, Điều 6, Nghị định số 38/2000/NĐ-CP quy định: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muốn khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang làm đất ở theo đúng quy hoạch được duyệt thì phải nộp 40% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở”.

Thi hành quy định trên, tại điểm 2.1, mục II, phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rõ loại đất ao, đất vườn thuộc đất thổ cư và loại đất ao, đất vườn thuộc đất sản xuất nông nghiệp.

Trường hợp Ông Nguyễn Văn A được phép chuyển 150 m2 đất ao, vườn thuộc đất đang sản xuất nông nghiệp và kê khai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp sang làm đất ở thì Ông A phải nộp 40% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở. Việc xác định loại đất ao, đất vườn thuộc đất thổ cư không phải nộp tiền sử dụng đất và loại đất ao, đất vườn thuộc đất sản xuất nông nghiệp (đang chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp) phải nộp tiền sử dụng đất khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang làm đất ở, phải căn cứ vào sổ thuế Nhà đất và Sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp của địa phương được lập trước thời điểm Nghị định số 38/2000/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Căn cứ vào các chế độ thu tiền sử dụng đất hiện hành, đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3448 TC/TCT ngày 10/04/2002 của Bộ Tài chính về chính sách thu tiền sử dụng đất đối với đất ao, vườn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.210
DMCA.com Protection Status