Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3436/BTC-CST về chính sách thuế đối với dự án đầu tư tại thành phố Móng Cái do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3436/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 14/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3436/BTC-CST
V/v chính sách thuế đối với các dự án đầu tư tại TP. Móng Cái

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 5370/UBND-TM3 ngày 26/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn về ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư tại địa bàn thành phố Móng Cái, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm c, Điều 2 Quyết định số 99/2009/QĐ-TTg ngày 29/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 đã quy định: “Thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái được áp dụng cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi cao nhất mà Nhà nước ban hành về đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước, đầu tư cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu”. Căn cứ quy định trên, các dự án đầu tư tại Thành phố Móng Cái theo quy định của pháp luật thì được áp dụng cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi quy định đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu.

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh được biết, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHĐT;
- TCHQ, TCT, Vụ PC;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3436/BTC-CST về chính sách thuế đối với dự án đầu tư tại thành phố Móng Cái do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.166
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155