Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3435/TCHQ-KTTT về ân hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3435/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 22/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3435/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Mũ Đức Thắng
(Quyết Tiến, La Phù, Hoài Đức, Hà Tây)

 

Trả lời công văn không số ngày 06/06/2007 của Công ty TNHH Mũ Đức Thắng về đề nghị xét ân hạn nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Trên cơ sở tra cứu mạng quản lý rủi ro tại Tổng cục Hải quan ngày 21/06/2007 thì hiện nay Công ty TNHH Mũ Đức Thắng không được ân hạn thuế do doanh nghiệp chưa hoạt động XNK đủ 365 ngày.

Đối chiếu với quy định tại điểm 2.1, Phần A, Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thì trường hợp của Công ty không được ân hạn nộp thuế là đúng quy định.

2) Theo quy định tại điểm 2.3, mục III, Phần C, Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì để được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định doanh nghiệp phải có bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp, thời hạn nộp thuế thực hiện theo thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá thời hạn quy định đối với từng trường hợp nêu tại điểm 2.2 mục III, Phần C, Thông tư 113/2005/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Mũ Đức Thắng biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hà Nội;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 

Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3435/TCHQ-KTTT về ân hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.903
DMCA.com Protection Status