Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3430/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế GTGT của Công ty TNHH bến xe Phù Cát

Số hiệu: 3430/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3430/TCT-PCCS
V/v: Nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 1928/CT-TT&DT ngày 12/7/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn về việc nộp thuế GTGT của Công ty TNHH bến xe Phù Cát, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định:

"Cơ sở kinh doanh hạch toán độc lập và các cơ sở hạch toán phụ thuộc như Công ty, xí nghiệp, nhà máy, chi nhánh, cửa hàng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài Khoản tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở".

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH kinh doanh bến xe Phù Cát được thành lập (do Hợp tác xã vận tải cơ giới Phù Cát là chủ sở hữu), đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hoạt động kinh doanh vận tải theo đúng ngành nghề đã được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong thời gian đầu hoạt động vận tải Công ty chưa có phương tiện vận tải mà vẫn tổ chức ký kết hợp đồng vận tải hàng hóa bằng ô tô với các tổ chức khác và đã xuất hóa đơn GTGT đầu ra cho hoạt động vận tải này thì đề nghị Cục thuế kiểm tra, xác định:

Nếu số xe vận tải là tài sản của Hợp tác xã vận tải cơ giới Phù Cát đưa vào Công ty TNHH kinh doanh bến xe Phù Cát để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty hạch toán tập trung, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có con dấu, tài Khoản ngân hàng và trực tiếp kinh doanh vận tải thì phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT. Số thuế GTGT ghi trên hóa đơn đầu vào, Công ty được kê khai, khấu trừ/hoàn thuế GTGT theo quy định.

Nếu số xe vận tải là tài sản của Hợp tác xã vận tải cơ giới Phù Cát cho Công ty TNHH kinh doanh bến xe Phù Cát thuê phương tiện vận tải để Công ty thực hiện hoạt động kinh doanh vận chuyển thì:

- Hợp tác xã vận tải cơ giới Phù Cát kê khai, xuất hóa đơn GTGT, nộp thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê các phương tiện vận tải theo thuế suất thuế GTGT 10%.

- Công ty TNHH kinh doanh bến xe Phù Cát kê khai, nộp thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển. Số thuế GTGT ghi trên các hóa đơn đầu vào, Công ty kê khai, khấu trừ/hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH kinh doanh bến xe Phù Cát;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3430/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế GTGT của Công ty TNHH bến xe Phù Cát

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.285
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37