Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3424/TC-QLCS về việc chính sách thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 198/2004/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3424/TC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Xa
Ngày ban hành: 25/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3424/TC-QLCS
V/v Hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 442/CT.THTD ngày 16/2/2005 của Cục Thuế tỉnh Long An về chính sách thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 198/2004/NĐ-CP ; Bộ Tài chính có ý kiến sau:

1. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất áp dụng cho các tổ chức kinh tế:

Việc thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất sử dụng có thời hạn đã được quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 117/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính và đã hướng dẫn tại Công văn số 1170/TC-QLCS ngày 27/1/2005 của Bộ Tài chính gửi Cục thuế tỉnh Long An về việc hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất. Trường hợp Cục thuế đã tính và thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 117/2004/TT-BTC thì không phải xử lý lại; trường hợp người đã nộp tiền sử dụng đất mà khiếu nại việc xác định mức thu tiền sử dụng đất của cục thuế là không đúng thì phải xác định lại, nếu đã nộp tiền sử dụng đất thừa vào ngân sách nhà nước thì phải hoàn trả lại số nộp thừa.

2. Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất tại Khoản 2 Điều 8 như sau quy định việc thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đang sử dụng đất quy định tại Khoản 6 Điều 50 Luật Đất đai, tức là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 50 nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành, nay được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải thu tiền sử dụng đất bằng 50% giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do vậy trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 50 Luật Đất đai, sử dụng 100 m2 đất ở không có các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 50 nhưng đất đó đã được sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành, nay nếu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thu tiền sử dụng đất theo quy định trên đây./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(2), QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
Nguyễn Văn Xa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3424/TC-QLCS về việc chính sách thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 198/2004/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.425
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35