Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3423/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3423/TCT-TS
V/v: tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2005

Kính gửi: Công ty cổ phần khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng Cẩm Phả

Trả lời công văn số 130 CV/CT ngày 22/7/2005 của Công ty cổ phần khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng Cẩm Phả về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để giải quyết vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10; Bộ Tài chính đã có công văn số 345 TC/TCDN ngày 9/1/2004 và Tổng cục Thuế đã có công văn số 376 TCT/DNNN ngày 18/2/2004 trả lời việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp được hưởng ưu đãi đầu tư: “Đối với doanh nghiệp, nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ nêu trên và đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện miễn giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Trường hợp Công ty cổ phần khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng Cẩm Phả là doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp ưu đãi đầu tư theo Quyết định số 4384/QĐ-UB ngày 23/11/2001 thì được tiếp tục thực hiện miễn nộp tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại theo Quyết định cấp ưu đãi đầu tư số 4384/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Đề nghị Công ty cổ phần khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng Cẩm Phả liên hệ với Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN, QLCS, CST;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Văn phòng Bộ (để biết);
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3423/TCT-TS ngày 06/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.644

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!