Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3422/TCT-HT về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3422/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3422/TCT-HT
V/v Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 22/CV-CT ngày 13/6/2008 của Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Kon Tum về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4 mục I phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT: “Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết”.

Căn cứ vào các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Kon Tum tại tỉnh Bình Định đã giải thể ngày 31/12/2006 và thủ tục giải thể được thực hiện theo đúng quy định thì số thuế GTGT đầu vào nếu chưa được khấu trừ hết thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Trường hợp khi đã giải thể, đã đóng mã số thuế nhưng Chi nhánh chưa được hoàn thuế GTGT thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Kon Tum xem xét việc khấu trừ số thuế GTGT nêu trên ở Công ty.

Trường hợp Chi nhánh tại Bình Định đã giải thể, đã đóng mã số thuế, nếu Công ty vận chuyển hàng (kể cả hàng tồn kho) của Chi nhánh đã giải thể về Công ty hoặc đến Chi nhánh phụ thuộc khác thì sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Trường hợp Công ty vận chuyển hàng về Chi nhánh hạch toán độc lập thì phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai thuế theo quy định.

Trường hợp đơn vị thực hiện các thủ tục giải thể không theo đúng quy định thì số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của Chi nhánh tại tỉnh Bình Định được hạch toán vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty tại tỉnh Kon Tum.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Kon Tum được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP KDTH Kon Tum;
- Cục thuế tỉnh Bình Định;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, HT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3422/TCT-HT về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.230
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123