Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3422/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3422/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 3420/CT-THDT ngày 17/8/2004 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam về việc "Hướng dẫn chính sách về lệ phí trước bạ"; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về lệ phí trước bạ đối với hoạt động bán tài sản:

Tại Tiết c, Điểm 2.2, Mục I, phần III Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính quy định:

"Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ tàu thuyền, ôtô, súng săn, súng thể thao… gồm:

c/ Hóa đơn mua tài sản hợp pháp (đối với trường hợp mua bán, chuyển nhượng, trao đổi tài sản mà bên giao tài sản là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh);…"

Căn cứ quy định trên, trường hợp bên giao tài sản (chủ tài sản) là cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân, cá nhân đánh bắt hải sản, thực hiện nộp thuế khoán ổn định thì khi thực hiện chuyển giao tài sản phải lập hóa đơn giao cho bên mua tài sản. Hóa đơn này sẽ làm căn cứ để bên mua tài sản đăng ký quyền sở hữu.

2/ Về nộp thuế khi lập hóa đơn bán tài sản của đối tượng thực hiện nộp thuế khoán ổn định:

- Tại Điểm 2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính quy định:

"Các hộ kinh doanh nộp thuế ổn định 6 tháng hoặc 1 năm không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển; hộ kinh doanh vi phạm bị cơ quan thuế từ chối bán hóa đơn quyển và các hộ không có đăng ký kinh doanh, hoặc không phải là kinh doanh thường xuyên nhưng có phát sinh doanh thu về hàng hóa, dịch vụ, nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn sẽ được cơ quan thuế cấp hóa đơn bán hàng lẻ (không thu tiền) để giao cho khách hàng. Hóa đơn cấp lẻ được cấp trực tiếp tại Chi cục thuế hoặc tại Đội thuế…

Đối tượng được cấp hóa đơn lẻ phải nộp thuế (thu bằng biên lai thuế) trước khi nhận hóa đơn. Người có nhu cầu tự khai doanh thu kèm theo hợp đồng và giấy mua bán giữa hai bên để làm căn cứ cấp hóa đơn lẻ".

Căn cứ các quy định trên; trường hợp cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế khoán ổn định có nhu cầu sử dụng hóa đơn sẽ được cấp hóa đơn lẻ; cá nhân, hộ gia đình kinh doanh phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN ngay trước khi nhận hóa đơn.

Nếu hóa đơn bán lẻ đó phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ gia đình thì doanh thu ghi trên hóa đơn lẻ đã nộp thuế GTGT và thuế TNDN sẽ được bù trừ vào doanh thu khoán.

Nếu hóa đơn bán lẻ được sử dụng để bán, thanh lý tài sản cố định thì doanh thu ghi trên hóa đơn lẻ đã nộp thuế GTGT và thuế TNDN sẽ không được bù trừ vào doanh thu khoán.

3/ Về việc miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân đánh bắt hải sản:

Tại Điểm I, phần B Thông tư số 100/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điểm về tổ chức thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2006 có nêu: "Từ năm 2006 đến năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, thuế môn bài ở khâu đánh bắt hải sản".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đánh bắt hải sản có phát sinh hoạt động bán tàu thuyền đánh bắt hải sản thì hoạt động này không thuộc đối tượng được miễn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 100/2005/TT-BTC (nêu trên).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – BTC;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3422/TCT-DNK ngày 13/09/2006 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách về lệ phí trước bạ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.586

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!