Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3421 TCT/NV2 ngày 12/09/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất thu SDV trên giá trị SD đất góp liên doanh với nước ngoài

Số hiệu: 3421TCT/NV2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 12/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3421 TCT/NV2
V/v: thu tiền thuê đất thu SDV trên giá trị SD đất góp liên doanh với nước ngoài 

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 217CV/CT-CN ngày 09/4/2002 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc thu tiền thuê đất, thu sử dụng vốn, đối với giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh với nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Căn cứ Thông tư số 19 TC/TCDN ngày 09/6/1992, Thông tư số 70 TC/QLCS ngày 07/10/1997; số tiền hoàn vốn và tiền thuê đất cơ quan Thuế đã tính và thu của doanh nghiệp Việt Nam góp vốn liên doanh với nước ngoài bằng giá trị quyền sử dụng đất, khi liên doanh bị lỗ phải bán cổ phần lại cho doanh nghiệp Việt Nam thì cơ quan Thuế không phải hoàn lại số tiền đã thu.

2- Tại Điểm 3, Mục II, Phần II Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước đã nêu: Các doanh nghiệp nhà nước trước đây được phép dùng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài, thì nay giá trị quyền sử dụng đất (tiền thuê đất) tính cho cả thời hạn góp vốn liên doanh được chuyển thành vốn của ngân sách Nhà nước. Doanh nghiệp phải nộp tiền thu về sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành, thời Điểm tính và nộp tiền thu về sử dụng vốn ngân sách Nhà nước được tính từ thời Điểm sử dụng tiền thuê đất góp vốn liên doanh. Cách xác định mức thu tiền sử dụng vốn như sau:

- Mức thu sử dụng vốn 3%/năm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19-CT/TCĐN ngày 9/6/1992 của Bộ Tài chính đến thời Điểm 31/12/2000,

- Từ năm 2001, mức thu sử dụng vốn 1,8%/năm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 30/TT-BTC ngày 27/3/2002 của Bộ Tài chính.

Nguồn để nộp tiền thu sử dụng vốn được lấy từ phần lãi doanh nghiệp liên doanh chia cho doanh nghiệp Việt Nam hàng năm.

Trường hợp Doanh nghiệp liên doanh liên tục phát sinh lỗ trong nhiều năm thì số nộp thu sử dụng vốn được lấy từ thu nhập sau thuế của doanh nghiệp Việt Nam.

3- Doanh nghiệp liên doanh có lãi, chia lãi cho bên Việt Nam nhưng số lãi này lại nộp vào Tài Khoản của Sở Tài chính là không đúng với Luật ngân sách, đề nghị Cục thuế, Sở Tài chính Hải Phòng xem xét, chấn chỉnh để thực hiện cho đúng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3421 TCT/NV2 ngày 12/09/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất thu SDV trên giá trị SD đất góp liên doanh với nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.273

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161