Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3414 TCT/DNK ngày 19/10/2004 của Tổng cục thuế về việc xét, miễn giảm thuế TNDN cho Công ty TNHH Bình Tiên ĐN

Số hiệu: 3414 TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3414 TCT/DNK
V/v xét miễn, giảm TNDN cho Công ty TNHH Bình tiên ĐN

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1056 CT/TT&HT ngày 13 tháng 7 năm 2004 của Cục thuế xin ý kiến về việc xét miễn, giảm thuế TNDN cho Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai và Công văn số 1220 CT/TT&HT ngày 13/8/2004 của Cục thuế báo cáo bổ sung hồ sơ miễn, giảm thuế của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Bình Tiên Đòng Nai trong năm 2003 được xét miễn, giảm thuế theo hai Luật khác nhau. Tuy nhiên, việc xét miễn, giảm thuế được xét trên hai phần thu nhập khác nhau đó là phần thu nhập của hoạt động SXKD chính đã được cấp Giấy CNƯĐĐT mới từ năm 1995 và phần thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng SX từ năm 2003. Do không phải ưu đãi trùng trên một khoản thu nhập nên năm 2003 Công ty được xét miễn, giảm thuế theo cả hai hình thức là đầu tư mới và đầu tư mở rộng đối với hai phần thu nhập đã nêu.

Theo trình bày tại công văn của Cục thuế và của Công ty thì năm 2003 là năm cuối cùng được ưu đãi thuế theo Giấy CNƯĐĐT số 3064/CN-ƯĐĐT-MO-ĐN; trong năm 2003 thu nhập tư hoạt động đầu tư mở rộng phát sinh từ cuối tháng 7/2003 - thời gian dưới 6 tháng; đồng thời Công ty không hạch toán riêng phần thu nhập do đầu tư mới mang lại nên để đơn giản trong việc tính toán số thuế được miễn, giảm thì chấp nhận cho Công ty được lựa chọn hưởng ưu đãi theo đầu tư mở rộng bắt đầu tư năm 2004.

Năm 2003 chỉ xét giảm 50% số thuế TNDN phải nộp theo CNƯĐĐT số 3064/CN-ƯĐĐT-MO-ĐN cho phần thu nhập từ hoạt động kinh doanh không bao gồm phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng. Phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng (vẫn chịu thuế theo thuế suất thông thường) được tính bằng chênh lệch giữa thu nhập chịu thuế năm 2003 trừ đi phần thu nhập chịu thuế năm 2002.

Năm 2004 là năm đầu tiên hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế theo diện đầu tư mở rộng. Việc xác định lợi nhuận tăng thêm của năm 2004 tính bằng theo tỷ lệ giá trị tài sản của dự án đầu tư mở rộng (giá trị luỹ kế đến năm 2004) trên tổng nguyên giá TSCĐ thực tế dùng cho SXKD của năm 2004.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3414 TCT/DNK ngày 19/10/2004 của Tổng cục thuế về việc xét, miễn giảm thuế TNDN cho Công ty TNHH Bình Tiên ĐN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.875

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89