Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3402/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong quá trình xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ

Số hiệu: 3402/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3402/TCT-TS
V/v: Giá tính LPTB

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 1503/CT-THDT ngày 15/8/2006 của Cục thuế tỉnh Kon Tum V/v vướng mắc trong quá trình xác định giá trị tài sản lệ phí trước bạ (LPTB) tại công văn số 1307/CT-THDT ngày 24/7/2006 của Cục thuế tỉnh Kon Tum, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục I Phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thì "Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường trong nước tại thời Điểm trước bạ" và việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ các tài sản nhà, đất, tàu, thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định áp dụng tại địa phương.

Do đó, trường hợp tại địa phương vẫn còn một số tài sản trước bạ là ôtô, xe máy quá cũ, mua bán không có hóa đơn, những loại xe này chưa được quy định trong Bảng giá tối thiểu tính LPTB thì trước hết Cục Thuế cần báo cáo UBND tỉnh để ban hành bổ sung vào bảng giá tính LPTB đối với các tài sản đó cho phù hợp với thị trường địa phương. Việc ban hành giá tính LPTB tài sản, thông thường được xác định theo giá trị xe mới (100%), sau đó tính LPTB theo quy định tại Điểm 3.6, Mục I Phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC. Trường hợp xe đã quá cũ, nay không có căn cứ để xác định giá mới 100% thì Cục thuế có thể tham khảo giá trị của những loại xe tương đương để trình UBND tỉnh ban hành (hoặc Cục trưởng Cục thuế ban hành theo ủy quyền) giá tính LPTB. Nếu đã áp dụng các biện pháp xác định giá nêu trên mà vẫn không thể xác định được giá tính LPTB của loại xe đã quá cũ thì thực hiện thu LPTB theo giá thực tế chuyển nhượng trên thị trường thể hiện trên hợp đồng hoặc giấy tờ mua bán, hoặc do chủ tài sản kê khai.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Kon Tum biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3402/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong quá trình xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.197

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112