Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3401/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi tiền thuê đất

Số hiệu: 3401/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3401/TCT-TS
V/v: Miễn tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế TP Cần Thơ

Trả lời công văn số 158/CT-QLDN ngày 27/6/2006 của Cục thuế TP Cần Thơ V/v "Ưu đãi tiền thuê đất", Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước:

- Tại Điểm 3 Mục II Phần II quy định: "Các doanh nghiệp nhà nước trước đây được phép dùng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài, thì nay giá trị quyền sử dụng đất (tiền thuê đất) tính trong cả thời hạn góp vốn liên doanh được chuyển thành vốn của ngân sách Nhà nước đầu tư cho doanh nghiệp và nộp tiền thu về sử dụng vốn ngân sách nhà nước".

- Tại Điểm 5 Mục III Phần I quy định: "Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước được nhà nước cho thuê đất được miễn hoặc giảm tiền thuê đất trong các trường hợp sau đây:…"

Như vậy, giá trị tiền thuê đất 6 tỷ đồng mà Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu (Công ty NSTPXK) Cần Thơ đã ký hợp đồng nhận nợ với Sở Tài chính vật giá (trước đây) là số tiền vốn của NSNN đầu tư cho doanh nghiệp. Công ty liên doanh dầu khí Mekong không phải là tổ chức được nhà nước cho thuê đất nên không thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC nêu trên (Phụ lục III - Miễn tiền thuê đất để thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ). Theo đó, chứng nhận về "Miễn tiền thuê đất 6 năm…" tại Điểm 2 Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 105/CN-CT.UB ngày 04/10/2000 của UBND tỉnh Cần Thơ không áp dụng đối với trường hợp Công ty NSTPXK Cần Thơ được UBND tỉnh cho thuê đất để góp vốn liên doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế TP. Cần Thơ biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3401/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.251
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213