Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3396/TCT-KK về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3396/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 09/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3396/TCT-KK
V/v kê khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1644/CT-KTrT ngày 16/06/2008 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi xin ý kiến giải quyết về việc kê khai, nộp thuế GTGT của Chi nhánh Quảng Ngãi trực thuộc Tổng công ty Viễn thông Quân Đội. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi thì Chi nhánh Quảng Ngãi là đơn vị hạch toán báo sổ trực thuộc Tổng công ty Viễn thông Quân Đội, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi. Toàn bộ chứng từ kế toán của Chi nhánh được Tổng công ty và các Công ty phụ thuộc lưu trữ tại Hà Nội.

Ngày 29/01/2008, Tổng cục Thuế có công văn số 660/TCT-CS hướng dẫn về việc khai thuế và báo cáo sử dụng hoá đơn gửi Tổng công ty Viễn thông Quân Đội (Viettel). Theo nội dung công văn thì đối với các đơn vị trực thuộc hạch toán báo sổ ở khác tỉnh, thành phố với văn phòng Tổng công ty Viễn thông Quân Đội thì các đơn vị trực thuộc phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc. Trường hợp các đơn vị trực thuộc chưa có điều kiện tổ chức hạch toán để thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì được thực hiện khai thuế GTGT theo tỷ lệ tạm tính trên doanh số theo quy định tại điểm 6, Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Tiếp theo công văn trên, ngày 8/5/2008 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1770/TCT-KK về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với Chi nhánh Quảng Ngãi trực thuộc Tổng công ty Viễn thông Quân Đội. Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Chi nhánh để xác định đủ căn cứ kê khai khấu trừ và hướng dẫn đơn vị thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Căn cứ theo hướng dẫn trên và căn cứ theo tình hình thực tế của đơn vị, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện kê khai theo đúng quy định đã hướng dẫn tại công văn số 660/TCT-CS và công văn số 1770/TCT-KK nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3396/TCT-KK về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.285
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251