Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3395/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 3395/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3395/TCT-PCCS
V/v: Chính sách hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 976 CT/TTHT ngày 2/8/2006 của Cục thuế tỉnh Phú Yên về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để xử lý trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn rượu Vạn Phúc hoạt động đầu tư mua sắm, xây dựng tài sản, máy móc thiết bị sản xuất đường có được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng hay không, đề nghị Cục thuế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến về trường hợp này. Căn cứ vào ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh thì Cục thuế sẽ tiến hành xử lý như sau:

- Nếu Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép Công ty được tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đường thì Công ty được hoàn thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2 Mục I Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng (nếu có đủ Điều kiện và thủ tục được hoàn theo quy định).

- Nếu Ủy ban nhân dân tỉnh không cho phép Công ty được tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đường thì thuế giá trị gia tăng của tài sản, máy móc, thiết bị sản xuất đường không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3395/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.175
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213