Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3394/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế trong trường hợp chủ DNTN góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất

Số hiệu: 3394/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3394/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế trong trường hợp chủ DNTN góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Doanh nghiệp tư nhân Thái Bình Dương
Số 06 Biệt Thự - Nha Trang

 

 Trả lời Công văn số 49 CV/DNTN ngày 28/7/2006 của DNTN Thái Bình Dương về chính sách thuế trong trường hợp chủ DNTN góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất năm 1994 quy định:

"(…) hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất bao gồm cả đất có nhà và vật kiến trúc trên đó, khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (…)".

Tại Điểm 1 Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất hướng dẫn: "(…) hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất, khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đều phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (…)".

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp cá nhân ông Nguyễn Chiến Toàn dùng quyền sử dụng đất của mình để thành lập doanh nghiệp tư nhân Thái Bình Dương do ông làm chủ (không sang tên tài sản cho DNTN) và sau đó lại góp vốn bằng chính quyền sử dụng đất đó để thành lập Công ty TNHH Thiên Á thì ông Nguyễn Chiến Toàn không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng thuộc đối tượng phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3394/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế trong trường hợp chủ DNTN góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.377

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41