Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3387/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chuyển lỗ của công ty TNHH TM Hoàng Lê

Số hiệu: 3387/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3387/TCT-DNK
V/v: Chuyển lỗ của công ty TNHH TM Hoàng Lê

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7425/CT-TTr.1-Đ1 ngày 31/7/2006 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh xin ý kiến chỉ đạo giải quyết việc chuyển lỗ của công ty TNHH TM Hoàng Lê, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ vào điểm C, mục IV Thông tư 75A TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 57-CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế lợi tức được Quốc hội khóa IX thông qua ngày 6/7/1993 có quy định: "Cơ sở sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai, địch họa, rủi ro bất ngờ hoặc lý do khách quan bất khả kháng mà kết quả kinh doanh bị lỗ vốn, được cơ quan trực tiếp quản lý thu thuế kiểm tra xác nhận, thì được chuyển lỗ của năm kinh doanh sang năm kế tiếp để trừ vào lợi tức chịu thuế trước khi tính thuế lợi tức. Thời gian được chuyển lỗ để tính thuế lợi tức không quá 2 năm".

Theo công văn của Cục thuế thì năm 2001 cơ quan thuế đã kiểm tra quyết toán thuế năm 1998, 1999 và đã lập biên bản với công ty TNHH TM Hoàng Lê (lập ngày 7/6/2001). Trong biên bản xác định khoản lỗ năm 1998 của Công ty không được chuyển sang các năm tiếp theo.

Căn cứ vào điều 31 Luật Khiếu nại, tố cáo ban hành ngày 02/12/1998 quy định: "Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được hành vi hành chính". Sau khi lập biên bản xác nhận kết quả kiểm tra quyết toán thuế đến hết thời hạn giải quyết khiếu nại, Công ty TNHH TM Hoàng Lê không có đơn khiếu nại hoặc đề nghị xem xét lại. Tính từ ngày 7/6/2001 là ngày Cục thuế lập biên bản kiểm tra quyết toán đến nay đã quá thời hạn giải quyết khiếu nại và cũng quá thời hạn giải quyết về việc truy thu, truy hoàn cũng như xác định lại thuế năm 1998, 1999 của Công ty. Vì vậy, đề nghị Cục thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế – BTC;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3387/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chuyển lỗ của công ty TNHH TM Hoàng Lê

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.159
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37