Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3387/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 11/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN   
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3387/TCHQ-KTTT
V/v biện pháp kê biên tài sản    

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1002/CHQ-TĐT ngày 08/05/2009 của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu về việc vướng mắc trong áp dụng biện pháp kê biên tài sản đối với Công ty TNHH An Hưng để thu hồi nợ thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến vấn đề cưỡng chế thu hồi nợ thuế mà đơn vị nêu đã được quy định và hướng dẫn tại các văn bản cụ thể sau:

+ Điều 95, Điều 96 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

+ Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18/03/2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

+ Điều 46, 47, 48 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 và Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 97/2007/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan;

+ Mục IV Phần II Thông tư 62/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 97/2007/NĐ-CP;

+ Điều 37, Điều 38 mục I Chương II Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định.

2. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ (thay thế Thông tư 62/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính). Vì vậy, trong quá trình thực hiện, nếu đơn vị có những nội dung còn vướng mắc, cần hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, đề nghị đơn vị có ý kiến tham gia gửi về Tổng cục Hải quan để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3387/TCHQ-KTTT ngày 11/06/2009 về việc biện pháp kê biên tài sản do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.277

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.78.122