Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3380/TCT-KK năm 2020 về giải quyết vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến thủ tục hành chính thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3380/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Thị Duyên Hải
Ngày ban hành: 18/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3380/TCT-KK
V/v giải quyết vướng mắc của người nộp thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được 02 đơn phản ánh kiến nghị qua Cổng dịch vụ công quốc gia của độc giả: Nguyễn Quốc Thiên về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính thuế, cụ thể:

- Đơn phản ánh kiến nghị số: PAKN.20200801.0015 ngày 03/08/2020 (phô tô gửi kèm theo): phản ánh về việc Chi cục Thuế quận Thủ Đức chậm giải quyết đối với phản ánh tại đơn phản ánh kiến nghị số: PAKN.20200524.0009 ngày 25/05/2020 (Đơn phản ánh này Tổng cục Thuế đã có Phiếu chuyển số 474/PC-TCT ngày 26/05/2020 gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có Phiếu chuyển số 529/PC-CT ngày 09/06/2020 gửi Chi cục Thuế quận Thủ Đức để giải quyết theo quy định).

- Đơn phản ánh kiến nghị số: PAKN.20200801.0010 ngày 03/08/2020 (phô tô gửi kèm theo): phản ánh về việc Chi cục Thuế quận Thủ Đức hướng dẫn thủ tục về thuế không đúng quy định.

Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Thuế quận Thủ Đức khẩn trương giải quyết 02 phản ánh kiến nghị nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp báo cáo bằng văn bản về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và Kế toán thuế) trước ngày 20/08/2020.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3380/TCT-KK năm 2020 về giải quyết vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến thủ tục hành chính thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.136

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97