Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3380/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3380/TCT-ĐTNN
V/v: Chi phí tiền lương

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Chi nhánh Deutsche Bank tại thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số ACC/LO/05/07/27/01 ngày 27/7/2005 của Chi nhánh Deutsche Bank tại thành phố Hồ Chí Minh (Chi nhánh Deutsche Bank) về vấn đề xác định chi phí tiền lương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 15/11/2004, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại công văn số 3734 TCT/ĐTNN về vấn đề hạch toán chi phí lương tháng 13 và các khoản lương bổ sung. Vì vậy, trường hợp cuối niên độ kế toán, Chi nhánh Deutsche Bank chi trả cho các nhân viên tiền lương tháng thứ 13 và một khoản tiền lương bổ sung được tính trên cơ sở kết quả kinh doanh của Chi nhánh và mức độ hoàn thành công việc của các nhân viên phù hợp với qui định của hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể thì các khoản chi này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Chi nhánh.

Đối với các khoản tiền thưởng như thưởng nhân dịp lễ, tết, Chi nhánh Deutsche Bank không được tính các khoản tiền này vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi nhánh Deutsche Bank tại thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3380/TCT-ĐTNN ngày 03/10/2005 của Tổng cục Thuế về vấn đề xác định chi phí tiền lương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.845

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!