Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3378/TCT-CS về lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ của Big C Thăng Long do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3378/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3378/TCT-CS
V/v lập hóa đơn GTGT đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ của Big C Thăng Long

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long (Số 222 Trần Duy Hưng, Hà Nội).

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 196 ngày 13/6/2011 của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long và công văn số 5749/BTC-CST ngày 5/5/2011 chuyển công văn hỏi của Công ty TNHH Cavil Retail Limited đề nghị hướng dẫn sử dụng hóa đơn. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến của Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán thuộc Bộ Tài chính và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.11 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập hóa đơn GTGT đối với ngành kinh doanh bán lẻ:

“2.11. Cơ sở kinh doanh trực tiếp bán lẻ hàng hóa, cung ứng dịch vụ có giá trị thấp dưới mức quy định không phải lập hóa đơn, nếu người mua yêu cầu cung cấp hóa đơn thì phải lập hóa đơn theo quy định, trường hợp không lập hóa đơn thì phải lập Bảng kê bán lẻ. Cuối ngày cơ sở kinh doanh căn cứ Bảng kê bán lẻ để lập hóa đơn làm căn cứ tính thuế”;

Tại điểm 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập hóa đơn GTGT đối với trường hợp bán xăng dầu (bán lẻ):

“Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hóa đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày”.

Theo trình bày của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long, đối tượng khách hàng chủ yếu của các siêu thị của Công ty là người tiêu dùng cuối cùng, các siêu thị của Công ty đều sử dụng Phần mềm tính tiền, khách hàng mua hàng tại các siêu thị đều được cung cấp Phiếu tính tiền được in ra 1 liên duy nhất, trên Phiếu tính tiền có các tiêu thức: Tên, địa chỉ, MST của doanh nghiệp kinh doanh siêu thị; tên hàng hóa, giá trị, số lượng, thuế suất thuế GTGT; tổng tiền thanh toán; tên nhân viên thu ngân, số thứ tự của phiếu, quầy thu ngân … Dữ liệu trên Phần mềm tính tiền (hoặc Phần mềm bán hàng) được lưu trữ để phục vụ công tác quản trị nội bộ. Việc đối chiếu tiền - hàng được đối chiếu khớp giữa ba bộ phận: Thu ngân, Quỹ và Kế toán. Cuối ngày, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long in Bảng tổng hợp bán hàng làm căn cứ hạch toán kế toán.

Căn cứ các quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC và đặc điểm của ngành kinh doanh siêu thị bán lẻ nêu trên, Tổng cục Thuế giao Cục thuế thành phố Hà Nội kiểm tra thực tế, nếu đơn vị đáp ứng các điều kiện nêu trên thì hướng dẫn đơn vị:

- Đối với những khách hàng mua hàng tại các siêu thị của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long, khi khách hàng thanh toán, siêu thị lập và giao Phiếu tính tiền được in từ Phần mềm tính tiền cho khách hàng.

- Đối với khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn GTGT thì Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long phải lập và giao hóa đơn cho khách hàng (kể cả những khách hàng mua hàng hóa có giá trị dưới 200 nghìn nhưng có yêu cầu lấy hóa đơn GTGT). Những khách hàng không yêu cầu lấy hóa đơn GTGT, cuối ngày, căn cứ trên tổng giá trị Phiếu tính tiền doanh nghiệp được lập chung một (01) hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn GTGT phát sinh trong ngày. Chỉ tiêu người mua trên hóa đơn ghi rõ là khách hàng mua lẻ không lấy hóa đơn.

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên hóa đơn GTGT và các Phiếu tính tiền in ra từ Phần mềm tính tiền để đảm bảo toàn bộ giá trị bán hàng đều được hạch toán ghi sổ kế toán và kê khai thuế. Dữ liệu bán hàng phải đảm bảo lưu trữ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn đơn vị thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị Cục thuế báo cáo về Tổng cục Thuế để xử lý kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Cavil Retail Limited;
- Vụ PC (1), CST, CĐKT (BTC);
- Vụ DNL, KK, PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3378/TCT-CS về lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ của Big C Thăng Long do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.152

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242