Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3377/BTC-TCHQ về phương thức thanh toán hàng chuyển phát nhanh do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3377/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3377/BTC-TCHQ
V/v phương thức thanh toán hàng chuyển phát nhanh

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
- Công ty TNT-Vietrans Express Wordwide (VN)
(193-195 Khâm Thiên - Hà Nội)  

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số: 100111/TNT-OPS ngày 14/1/2010 của Công ty TNT-Vietrans Express Wordwide (VN) đề nghị áp dụng phương thức thanh toán bảo lãnh thuế chung thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với các lô hàng chuyển phát nhanh (mậu dịch và phi mậu dịch). Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế; Điều 19, Điều 20 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, thì người nộp thuế nộp tiền thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước hoặc chuyển tiền từ tài khoản tại các ngân hàng thương mại.

Việc bảo lãnh số tiền thuế phải nộp được thực hiện theo một trong hai hình thức: bảo lãnh riêng và bảo lãnh chung.

2. Trường hợp của Công ty TNT-Vietrans Express Wordwide (VN) tại công văn số: 100111/TNT-OPS ngày 14/1/2010 có đề nghị được thực hiện phương thức thanh toán bảo lãnh thuế chung cho các lô hàng do Công ty TNT thay mặt chủ hàng làm thủ tục hải quan tại một số chi cục Hải quan.

Để thực hiện đề nghị nêu trên, đề nghị Công ty TNT-Vietrans Express Wordwide phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đề nghị được thực hiện bảo lãnh chung cho hàng hóa làm thủ tục thay mặt chủ hàng như sau:

2.1. Doanh nghiệp có văn bản đề nghị thực hiện được bảo lãnh chung cho hàng hóa xuất nhập khẩu theo hướng dẫn tại Thông tư 79/2009/TT-BTC , nêu rõ số tiền đề nghị được thực hiện bảo lãnh chung và thời hạn bảo lãnh dưới hình thức Công ty tự nộp trước một khoản tiền vào tài khoản của Chi cục hải quan nơi làm thủ tục hải quan.

2.2. Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục lập sổ, theo dõi (theo mẫu kèm theo công văn này). Hàng ngày, căn cứ vào số lượng, trị giá hàng nhập khẩu và số tiền thuế do doanh nghiệp tự khai báo, cơ quan Hải quan thực hiện trừ lùi số thuế phải nộp, chuyển tiền nộp NSNN và đối chiếu với doanh nghiệp từng ngày. Cuối tuần, Công ty và Chi cục quyết toán số tiền thuế đã tạm nộp cho Hải quan, nếu thiếu Công ty phải nộp bổ sung, nếu còn thừa được tiếp tục cộng dồn vào số phải nộp của tuần tiếp theo.

Trường hợp trong tuần làm việc, nếu Chi cục Hải quan trừ sổ theo dõi mà số tiền tạm nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan Hải quan của Công ty còn thiếu so với số thuế phải nộp thì Công ty có trách nhiệm chuyển đủ số tiền còn thiếu dự kiến sẽ phải nộp thuế trong tuần và cân đối số thuế sẽ nộp cho tuần tiếp theo nộp vào tài khoản tiền gửi của Chi cục.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNT-Vietrans Express Wordwide (VN) biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế;
- Vụ Pháp chế, CST (BTC);
 - Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

CỤC HẢI QUAN …….
CHI CỤC HẢI QUAN ………

 

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU THEO DÕI TRỪ LÙI SỐ TIỀN THUẾ PHẢI NỘP TRƯỚC THEO TUẦN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LÀM THỦ TỤC HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH

MST…………..........

ĐVT: VN đồng

STT

TUẦN

SỐ TIỀN CÔNG TY TẠM NỘP

SỐ TIỀN CƠ QUAN HẢI QUAN ĐÃ TRỪ LÙI VÀ CHUYỂN NỘP NSNN

SỐ TIỀN CHÊNH LỆCH

GHI CHÚ

SỐ BIÊN LAI

SỐ TIỀN

THIẾU

THỪA

1

2

3

4

5

6=3-5

7=3-5

 

1

Từ…./…./….

Đến …./…./….

 

 

 

 

 

 

1.1

Ngày…./…./

 

 

 

 

 

 

1.2

……………

 

 

 

 

 

 

1.3

……………

 

 

 

 

 

 

1.4

……………

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tuần 1

 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC HẢI QUAN ….

 

(Ký xác nhận)

2

Từ…./…./….

Đến …./…./….

 

 

 

 

 

 

2.1

Ngày…./…./

 

 

 

 

 

 

2.2

……………

 

 

 

 

 

 

2.3

……………

 

 

 

 

 

 

2.4

……………

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tuần 2

 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC HẢI QUAN ….

 

(Ký xác nhận)

 

….

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3377/BTC-TCHQ về phương thức thanh toán hàng chuyển phát nhanh do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.416
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31