Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3372/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong quá trình xử lý mất biên lai phí

Số hiệu: 3372/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3372/TCT-PCCS
V/v: Xử lý mất biên lai phí

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 3571/CT-AC ngày 18/8/2006 của Cục thuế Long An về việc vướng mắc trong quá trình xử lý mất biên lai phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Đối với hành vi làm mất chứng từ thu phí, lệ phí chưa sử dụng.

Căn cứ Khoản 5a, 5b, Điều 14 Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí thì chứng từ thu phí an ninh trật tự, phí phòng chống thiên tai đã được xác định mức thu nhưng không sử dụng mẫu Biên lai in sẵn mệnh giá thì khi mất Biên lai chưa sử dụng bị xử phạt 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên chứng từ của 01 chứng từ và bị phạt 500.000 đồng đối với hành vi làm mất liên 2 giao cho khách hàng. Mức phạt tối đa là 50.000.000 đồng.

Trường hợp chứng từ thu phí an ninh trật tự, phí phòng chống thiên tai có in sẵn mệnh giá hoặc Biên lai được in sử dụng riêng cho thu phí an ninh trật tự, phí phòng chống thiên tai thì khi mất chứng từ đã hạn chế được việc lợi dụng, gian lận về thuế. Mức phạt hành chính đối với hành vi này là bồi thường theo mệnh giá in trên chứng từ bị mất hoặc theo mức thu quy định của pháp luật.

2/ Đối với hành vi làm mất chứng từ thu phí, lệ phí đã sử dụng hiện nay chưa có quy định xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Thuế đang trình Bộ để có hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3372/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong quá trình xử lý mất biên lai phí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.281

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41