Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3369/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 30/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3369/TCT-DNNN
V/v: Thuế đối với vận tải quốc tế

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Trả lời công văn số 1150/TCHK-TTHH ngày 23/8/2005 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về nộp thuế đối với vận tải hàng hóa quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) đến sân bay Pochentong (Campuchia); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Theo quy định tại điểm 23, mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: Vận tải quốc tế bao gồm vận tải của nước ngoài hoặc của các cơ sở kinh doanh vận tải trong nước tham gia vận tải hàng hóa, hành khách từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc ngược lại. Trường hợp cơ sở làm dịch vụ vận tải ký hợp đồng vận tải hàng hóa, hành khách ra nước ngoài thì doanh thu dịch vụ vận tải không chịu thuế GTGT là doanh thu thực thu của khách hàng. Trường hợp trong hợp đồng vận tải có cả chặng vận tải nội địa mà không tách được doanh thu vận tải nội địa, quốc tế thì doanh thu không chịu thuế GTGT bao gồm doanh thu vận tải nội địa.

Theo quy định nêu trên, trường hợp Tổng công ty Hàng không Việt Nam ký hợp đồng với Công ty TNHH thương mại Hoàng Hà để vận tải hàng hóa quá cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) đến sân bay Pochentong (Campuchia) và vận tải hàng hóa xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam hoặc sang các nước khác được đi tiếp từ sân bay Tân Sơn Nhất thì các hợp đồng vận tải nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2- Về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Căn cứ quy định tại mục I, phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì; Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập chịu thuế phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu Tổng công ty Hàng không Việt Nam và công ty TNHH thương mại Hoàng Hà có phát sinh thu nhập chịu thuế từ các hoạt động vận tải quốc tế nêu trên thì phải nộp thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Hàng không Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị CúcVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3369/TCT-DNNN ngày 30/09/2005 của Tổng cục Thuế về nộp thuế đối với vận tải hàng hóa quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Pochentong

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.538

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!