Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3368/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đề nghị cho Công ty bảo hiểm nhân thọ Sóc Trăng được tiếp tục sử dụng hóa đơn tự in thu phí bảo hiểm khi thay đổi trụ sở kinh doanh

Số hiệu: 3368/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3368/TCT-PCCS
V/v: Sử dụng hóa đơn khi di chuyển trụ sở kinh doanh

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Phố Đào Duy Anh, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 1327/BVNT/TCKT-2006 ngày 22/8/2006 của Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam về việc đề nghị cho Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sóc Trăng được tiếp tục sử dụng hóa đơn tự in thu phí bảo hiểm khi thay đổi trụ sở kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.5, Mục VI, phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn có hướng dẫn: "1.5- Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn khi sát nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động, phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn và nộp lại toàn bộ số hóa đơn chưa sử dụng cho cơ quan thuế nơi cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hóa đơn trong thời hạn chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ khi có quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sóc Trăng thuộc Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam thay đổi địa Điểm trụ sở thì không thuộc đối tượng phải quyết toán sử dụng hóa đơn và nộp lại toàn bộ số hóa đơn chưa sử dụng với cơ quan thuế. Công ty bảo hiểm nhân thọ Sóc Trăng được tiếp tục sử dụng số hóa đơn thu phí bảo hiểm tự in còn lại chưa sử dụng. Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sóc Trăng phải gạch bỏ địa chỉ trên hóa đơn và đóng dấu địa chỉ mới trên hóa đơn. Đồng thời, Công ty thực hiện khai báo với cơ quan Thuế số lượng hóa đơn, ký hiệu, số hóa đơn được đóng dấu thêm địa chỉ mới.

Tổng cục Thuế trả lời Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Sóc Trăng;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3368/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đề nghị cho Công ty bảo hiểm nhân thọ Sóc Trăng được tiếp tục sử dụng hóa đơn tự in thu phí bảo hiểm khi thay đổi trụ sở kinh doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.224
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216