Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3352 TC/TCT ngày 31/03/2004 của Bộ Tài chính về việc thực hiện luật thuế của các đơn vị báo chí

Số hiệu: 3352TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 31/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3352 TC/TCT
V/v thực hiện luật thuế của các đơn vị báo chí

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hoá - Thông tin
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Vừa qua, một số Báo có kiến nghị về việc tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với Khoản chi cho các cá nhân tìm quảng cáo và việc thực hiện Luật thuế TNDN. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về chi phí hoa hồng quảng cáo cho các cá nhân tìm quảng cáo theo quy chế của Báo:

Khoản chi cho các cá nhân tìm khách hàng quảng cáo trên các báo là Khoản chi môi giới. Khoản chi này thuộc Khoản Mục chi phí khác, trước đây chỉ được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo mức không vượt quá 7% so với tổng chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Từ 1 tháng 1 năm 2004, theo quy định tại Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 mức khống chế này đã sửa đổi lên 10%. Do đó, các Báo phải tính toán và xây dựng lại mức chi cho cá nhân tìm quảng cáo, đảm bảo mức chi này không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của đơn vị.

2. Về nợ đọng thuế lợi tức và thuế TNDN:

Theo quy định tại Quyết định số 185/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, thì sẽ bãi bỏ việc cấp lại tiền thuế lợi tức, thuế TNDN để đầu tư cho ngành báo in từ năm ngân sách 2004. Do đó, trong thời gian gian chỉnh lý quyết toán năm 2003 (đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2004) những Báo nào chưa làm thủ tục cấp lại theo hướng dẫn tại Thông tư số 48/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2000 hướng dẫn việc cấp lại, quản lý và sử dụng thuế TNDN thực nộp vào ngân sách Trung ương để đầu tư cho ngành báo in thì Cục thuế đôn đốc để thu kịp thời vào NSNN.

Bộ Tài chính thông báo để Bộ Văn hoá - Thông tin, Cục thuế các tỉnh, thành phố được biết, thông báo cho các Báo thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3352 TC/TCT ngày 31/03/2004 của Bộ Tài chính về việc thực hiện luật thuế của các đơn vị báo chí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.918
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209