Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3344/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3344/TCT-DNK
V/v: Xử lý thuế đối với trường hợp mua hàng của đơn vị KD hóa đơn.

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Cần Thơ

Trả lời công văn số 168 CT/TTr ngày 12/9/2005 của Cục Thuế V/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào, xác định chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hóa đơn mua hàng của doanh nghiệp kinh doanh hóa đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2810 TCT/CS ngày 1/8/2003 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố V/v xử lý thuế đối với trường hợp mua hàng hóa của đơn vị bỏ trốn nội dung hướng dẫn:

“…

- Nếu hóa đơn phát sinh trước ngày doanh nghiệp bán hàng được xác định là bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế thì Cục Thuế phải kiểm tra xác định:

+ Trường hợp hóa đơn nêu trên là đúng thực tế có mua hàng, hàng hóa mua vào có nhập kho, được hạch toán kế toán trên sổ sách đầy đủ, đúng quy định thì đơn vị mua hàng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí hợp lý hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Trường hợp hóa đơn không có hàng mua vào thì xử lý theo hành vi trốn thuế, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Theo hướng dẫn trên, các trường hợp doanh nghiệp mua hàng của đơn vị bỏ trốn Cục Thuế nêu tại công văn số 168 CT/TTr, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã có kết luận đơn vị bán thành lập doanh nghiệp để mua bán trái phép hóa đơn GTGT, toàn bộ hàng hóa ghi trên hóa đơn của đơn vị bán là không có thực thì doanh nghiệp mua hàng bị xử lý theo hành vi trốn thuế, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vòa chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các số hóa đơn không có hàng hóa của đơn vị bán xuất cho bên mua.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3344/TCT-DNK ngày 28/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào, xác định chi phí khi tính thuế TNDN đối với hóa đơn mua hàng của doanh nghiệp kinh doanh hóa đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.561

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!