Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3343/TCT-DNL hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế giá trị gia tăng của Tổng công ty và Điện lực các tỉnh hạch toán phụ thuộc Tổng công ty do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3343/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 30/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 3343/TCT-DNL
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc  

Trả lời công văn số 576/EVN NPC-TCKT ngày 10/05/2010, công văn số 1414/EVN NPC-TCKT ngày 18/06/2010 và công văn số 2613/EVN NPC-TCKT ngày 27/07/2010 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Tổng công ty và Điện lực các tỉnh hạch toán phụ thuộc Tổng công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng thì: “Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT.”

Tại Điểm 2.6, Khoản 2, Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên qui định: “Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán … có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ …”

Căn cứ các qui định trên, trường hợp Tổng công ty Điện lực Miền Bắc chuyển toàn bộ các khách hàng đang mua điện trực tiếp tại các trạm 110kv về quản lý tập trung tại Cơ quan Tổng công ty, có doanh thu bán điện trực tiếp tại Cơ quan Tổng công ty và phát sinh thuế GTGT đầu ra thì Cơ quan Tổng công ty Điện lực Miền Bắc thực hiện xuất hóa đơn GTGT cho các khách hàng này theo quy định của Luật thuế GTGT và thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào phát sinh tại Cơ quan Tổng công ty Điện lực Miền Bắc cho Cơ quan Tổng công ty và các Điện lực tỉnh trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc theo doanh thu bán điện.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Điện lực Miền Bắc biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Vụ CST, Vụ PC, Cục TCDN (BTC);
- Cục Thuế các Tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ CS, PC, KK&KTT (TCT);
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3343/TCT-DNL hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế giá trị gia tăng của Tổng công ty và Điện lực các tỉnh hạch toán phụ thuộc Tổng công ty do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.181

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253