Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3343/TCT-CC về công khai bộ thủ tục hành chính thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3343/TCT-CC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 14/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3343/TCT-CC
V/v Công khai bộ thủ tục hành chính thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế các Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Đề án 30), Tổng cục Thuế đã triển khai thống kê thủ tục hành chính thuế đang thực hiện tại tất cả các đơn vị trong toàn ngành và gửi kết quả thống kê cho các Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện rà soát, đối chiếu nhằm phản ánh đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính thuế đang được thực hiện. Ngày 10/08/2009, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1902/QĐ-BTC về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế bao gồm 330 thủ tục hành chính thuế, trong đó, 5 thủ tục hành chính do cấp Tổng cục Thuế thực hiện, 172 thủ tục hành chính do cấp Cục Thuế thực hiện và 153 thủ tục hành chính cấp Chi cục Thuế thực hiện (Quyết định gửi kèm).

Thực hiện Quyết định này, Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị, Chi cục Thuế thực hiện một số công việc sau đây:

1. Tổ chức quán triệt nội dung của Quyết định 1902/QĐ-BTC công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế đến từng cán bộ, công chức thuế, theo đó, mọi công chức thuế khi tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế phải thực hiện theo đúng các quy định đã được công bố kèm theo Quyết định này, tuyệt đối không được yêu cầu người nộp thuế nộp thêm bất cứ một loại hồ sơ, giấy tờ nào hoặc thực hiện quy định khác so với các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định.

Địa chỉ công khai Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế trên Website của Bộ Tài chính là: www.mof.gov.vn, chuyên mục Bộ thủ tục hành chính; địa chỉ công khai trên Website của Tổng cục Thuế là: www.gdt.gov.vn\, chuyên mục Cải cách hành chính thuế hoặc biểu tượng logo ”CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH” trên các trang chủ Website này.

2. Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố (Tổ Đề án 30 tại các tỉnh/ thành phố) về Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đồng thời, Cục Thuế, Chi cục Thuế lập kế hoạch truyền thông và tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông tại địa phương và bằng nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa, cách thức triển khai, lợi ích, kết quả của Đề án 30 đến mọi người dân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ về cải cách thủ tục hành chính thuế cũng như đảm bảo mọi người nộp thuế biết, hiểu rõ và thực hiện theo đúng các quy định về thủ tục hành chính thuế đã được công bố. Bên cạnh đó, quan trọng hơn là người nộp thuế có thể đóng góp ý kiến phản hồi về với cơ quan thuế về những thủ tục hành chính thuế chưa phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung hoặc xoá bỏ, phản ảnh về việc công chức thuế không thực hiện đúng các thủ tục hành chính thuế đã được công khai. (Công văn số 166/CCTTHC ngày 29/7/2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch truyền thông gửi kèm).

3. Tổ chức tiếp nhận ý kiến phản ảnh của người dân, doanh nghiệp thông qua trang Web, qua hộp thư góp ý tại bộ phận ”một cửa”, tiếp nhận thông tin qua các hình thức như đường dây nóng, hộp thư điện tử... , phân công đầu mối theo dõi phản hồi của người dân, doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính đã đăng công khai theo hai nhóm như sau:

- Bộ phận Kiểm tra nội bộ tiếp nhận và giải quyết phản hồi của người dân, doanh nghiệp về công chức thuế thực hiện không đúng với các nội dung thủ tục hành chính đã đăng công khai và báo cáo lãnh đạo cơ quan thuế có biện pháp xử lý cán bộ vi phạm theo quy định.

- Bộ phận Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo các nội dung đã công khai, thực hiện tiếp nhận phản hồi của người dân, doanh nghiệp về tính đầy đủ, chính xác của thủ tục hành chính thuế đã công khai hoặc góp ý đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính thuế không còn phù hợp, báo cáo Ban Hỗ trợ người nộp thuế thuộc Tổng cục Thuế trước ngày 28 hàng tháng thông qua hộp thư điện tử: hotrohtkk@gdt.gov.vn để tổng hợp chuyển Tổ Đề án 30 của Tổng cục Thuế.

4. Cục Thuế, Chi cục Thuế tiếp tục rà soát bảng danh mục, nội dung của các thủ tục hành chính đã công khai, phản ánh các thủ tục hành chính thuế đã được ban hành, đang thực hiện nhưng chưa được công khai đầy đủ hoặc nội dung của các thủ tục hành chính thuế đã công khai nhưng chưa đảm bảo đầy đủ, chính xác để Tổng cục tiếp tục hoàn thiện, cập nhật bảng danh mục theo quy định tại điểm 2 Điều 1 của Quyết định số 1902/QĐ-BTC nói trên.

Các thủ tục hành chính thuế được ban hành sau thời điểm 30/6/2009 sẽ được Tổng cục Thuế tiếp tục cập nhật để công bố công khai theo quy định tại điểm 1 Điều 1 của Quyết định số 1902/QĐ-BTC nói trên.

5. Tiếp theo, theo lộ trình và kế hoạch của Đề án 30, bắt đầu từ tháng 8/2009, Chính Phủ sẽ triển khai giai đoạn rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính thuế theo các tiêu thức tính hợp pháp, sự cần thiết và tính hợp lý. Tổng cục Thuế sẽ có hướng dẫn cụ thể để các Cục Thuế triển khai thực hiện. Trường hợp, Tổ Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn triển khai giai đoạn rà soát, Cục Thuế cử cán bộ tham gia để nắm rõ phương pháp thực hiện (công văn số 10213/BTC-VP ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính về việc tạo điều kiện cho các cơ quan thuộc ngành dọc của Bộ Tài chính tham gia tập huấn rà soát thủ tục hành chính tại địa phương gửi kèm) nhưng việc triển khai rà soát sẽ theo hướng dẫn chung của Tổng cục Thuế.

(Cục Thuế tham khảo các văn bản liên quan đến cải cách thủ tục hành chính của Đề án 30 của Chính phủ tại địa chỉ http://www.thutuchanhchinh.vn/)

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo)
- Tổ công tác 1932- Bộ Tài chính (để báo cáo)
- Các Ban/ đơn vị (để phối hợp thực hiện)
- Lưu: VT, CC (2b).Phương

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3343/TCT-CC ngày 14/08/2009 về công khai bộ thủ tục hành chính thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.776

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91