Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3339/TCT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Hà Văn Đào
Ngày ban hành: 08/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3339/TCT-VP
V/v: Đính chính Công văn số 3127/TCT-PCCS ngày 24/8/2006

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006

Kính gửi: Cục Thuế Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương

Ngày 24/8/2006, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3127/TCT-PCCS về việc tăng cường kỷ luật hành chính trong công tác quản lý thuế. Do sơ suất về đánh máy trong quá trình soạn thảo văn bản, nay Tổng cục Thuế xin đính chính lại Điểm 3 Công văn số 3127/TCT-PCCS như sau:

Đã đánh máy là: “3- Trường hợp các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trả lời cho doanh nghiệp hoặc trả lời trực tiếp Cục Thuế, Chi cục Thuế (bằng văn bản ký dưới dạng thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Tài chính) thì đề nghị Cục Thuế, Chi cục Thuế báo cáo Tổng cục Thuế cho ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện để đảm bảo tính thống nhất trong thực thi chính sách thuế và chấp hành nghiêm túc về phân định thẩm quyền, phân công nhiệm vụ theo Thông báo số 202 TB/BTC ngày 12/5/2006 của Bộ Tài chính”.

Nay sửa lại là: “3- Trường hợp các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trả lời cho doanh nghiệp hoặc trả lời trực tiếp Cục Thuế, Chi cục Thuế (bằng văn bản ký dưới dạng thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Tài chính) liên quan đến công tác quản lý thuế, nếu trong quá trình triển khai thực hiện, Cục Thuế, Chi cục Thuế thấy có phát sinh vướng mắc hoặc văn bản trả lời có chồng chéo, nội dung có mâu thuẫn với các văn bản hướng dẫn chung của Bộ và của Tổng cục Thuế thì đề nghị Cục Thuế, Chi cục Thuế báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế để Tổng cục Thuế trao đổi với các đơn vị thuộc Bộ hoặc báo cáo Bộ có phương án chỉ đạo thực hiện thống nhất nhằm chấp hành nghiêm túc về phân định thẩm quyền, phân công nhiệm vụ theo Thông báo số 202 TB/BTC ngày 12/5/2006 của Bộ Tài chính”.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- LĐ Tổng cục (để chỉ đạo);
- Các Ban, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế;
- Văn phòng Bộ TC (để phối hợp);
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, PCCS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Hà Văn Đào

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3339/TCT-VP ngày 08/09/2006 của Tổng cục Thuế về việc Đính chính Công văn số 3127/TCT-PCCS ngày 24/8/2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.791

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!