Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3334/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 30/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3334/TCT-CS
V/v sử dụng phiếu thu cước vận chuyển trong hoạt động Đại lý bán vé máy bay cho Việt Nam Airline

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Bưu điện thành phố Đà Nẵng;

Đồng kính gửi: Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

Trả lời công văn số 404/KT-TKTC ngày 2/6/2010 của Bưu điện thành phố Đà Nẵng và công văn số 1159/BCVN-TCKT ngày 25/6/2010 của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam về việc đăng ký tự in mẫu Phiếu thu tiền cước vận chuyển trong hoạt động làm Đại lý bán vé máy bay cho Việt Nam Airhne, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 2, Điểm 2, Điều 4 và Điểm 2, Điều 7 Quy chế in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC ngày 22/3/2007 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tự có quy định:

"Vé máy bay điện tử là tập hợp những thông tin được khởi tạo, lưu trữ và xử lý trên hệ thống máy tính điện tử theo các tiêu chuẩn chung về thông tin, định dạng thông tin được Hiệp hội hàng không quốc tế quy định.

Các thông tin cơ bản của vé điện tử được giao cho khách hàng dưới dạng tờ "hành trình/phiếu thu" được in ra bằng giấy hoặc gửi cho khách hàng thông qua các phương tiện điện tử."

"2. Giao vé điện tử cho khách hàng:

- Đối với khách hàng mua vé trực tuyến qua các website thì vé điện tử giao cho khách hàng theo quy định của Luật Giao dịch điện tử.

- Đối với khách hàng mua vé trực tiếp tại quầy bán vé thì vé điện tử giao cho khách hàng là tờ "hành trình/phiếu thu" kèm theo Phiếu thu tiền cước vận chuyển (theo mẫu kèm theo Quy chế này)."

"2. Vé điện tử giao cho khách hàng theo quy định tại Điểm 2, Điều 4 Quy chế này là chứng từ hợp pháp để khấu trừ thuế giá trị gia tăng, tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp và để thanh, quyết toán tài chính cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước"

Tại Điểm 2.2, Mục V phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn có quy định.

"Hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự in phải đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng hoá đơn gồm: Ký hiệu, số lượng, số hoá đơn (từ số ... đến số ...).

...Trước khi in hoá đơn đợt mới phải báo cáo việc sử dụng hoá đơn in đợt cũ và đăng ký in mới với cơ quan thuế về ký hiệu, số lượng, số thứ tự hoá đơn."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Phiếu thu tiền cước vận chuyển là một hình thức hoá đơn của cơ sở nhận làm đại/1ý bán vé máy bay lập và giao cho khách hàng khi giao dịch bán vé điện tử trực tiếp với khách hàng theo quy định tại Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC ngày 22/3/2007 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử. Trước khi sử dụng, các đại lý bán vé máy bay phải đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn (được in sẵn tên Hãng hàng không và mã số thuế, Đại lý xuất vé, địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu, số thứ tự), đăng ký số lượng sử dụng với Cục Thuế địa phương theo quy định về đăng ký sử dụng hoá đơn tự in. Khi sử dụng hết số lượng đã đăng ký đại lý tiếp tục đăng ký số lượng sử dụng của đợt mới.

Trường hợp Bưu điện thành phố Đà nẵng và Tổng công ty Bưu chính Việt Nam đề nghị được đặt in Phiếu thu cước phí vận chuyển theo mẫu quy định tại Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC ngày 22/3/2007 của Bộ Tài chính để sử dụng trong hoạt động làm Đại lý bán vé máy bay cho Việt Nam Airline Tổng cục Thuế đề nghị Bưu điện thành phố Đà Nẵng liên hệ với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng để làm thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn tự in theo quy định tại Điểm 2.2, Mục V, phần II phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Bưu điện thành phố Đà nẵng và Tổng công ty Bưu chính Việt Nam được biết ./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3334/TCT-CS ngày 30/08/2010 sử dụng phiếu thu cước vận chuyển trong hoạt động Đại lý bán vé máy bay cho Việt Nam Airline do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.084

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!