Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3332 TCT /DNK ngày 13/10/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời chính sách thuế

Số hiệu: 3332TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3332 TCT/DNK
V/v Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 1192 CT-TT&HT ngày 17/8/2004 của Cục thuế tỉnh Hải Dương về việc thuế đối với hoa hồng dịch vụ thu nợ tiền vay của Ngân hàng và hoạt động góp vốn bằng hiện vật, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ điểm 11, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

Trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ký hợp đồng với các đối tượng như Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân đôn đốc thu nợ tiền vay với các đối tượng là hộ nông dân vay tiền của ngân hàng, Ngân hàng phải chi trả hoa hồng theo tỷ lệ trên số lãi thu được thì khoản chi trả hoa hồng này Ngân hàng được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Khi chi trả tiền hoa hồng, Ngân hàng phải lập phiếu chi tiền ghi rõ tên người đại diện nhận tiền, chữ ký, địa chỉ, số chứng minh thư, điện thoại (nếu có), số tiền chi trả phải phù hợp với hợp đồng đã ký.

2/ Hộ kinh doanh xe hai bánh gắn máy khi góp vốn bằng xe hai bánh gắn máy để thành lập công ty cổ phần phải xuất hoá đơn giao cho công ty Cổ phần. Trường hợp không có hoá đơn, Hội đồng quản trị phải định giá làm căn cứ để hạch toán theo quy định. Nếu qua kiểm tra, cơ quan thuế thấy việc định giá của Hội đồng quản trị không phù hợp với thực tế, cơ quan thuế có quyền được trưng cầu giám định lại giá làm căn cứ tính chi phí khấu hao.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3332 TCT /DNK ngày 13/10/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.926

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40