Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 333/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Số hiệu: 333/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 333/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:  Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 1583/CT-TTHT ngày 25/12/2006 của Cục thuế tỉnh Nghệ An về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 4751/TCT-PCCS ngày 15/12/2006 gửi Cục thuế tỉnh Nghệ An hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với trường hợp doanh nghiệp bán dây chuyền thiết bị đã nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được để tạo TSCĐ.

Trường hợp Công ty TNHH Hoa Cương B&A nhập khẩu dây chuyền chế biến đá granite trong nước chưa sản xuất được, sau đó chuyển nhượng lại cho Công ty Cổ phần thương mại xây dựng và đã xuất hóa đơn không có thuế GTGT, do đó, Công ty TNHH Hoa Cương B&A phải lập biên bản điều chỉnh và lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT của dây chuyền chế biến đá, trong đó ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn được thay thế. Trên cơ sở hóa đơn GTGT mới lập, Công ty phải kê khai nộp thuế GTGT và bên mua được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Nghệ An biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Công ty TNHH Hoa Cương B&A
  (76 Nguyễn Du, TP Vinh, Nghệ An)
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 333/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.332
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40