Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3329TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3329TCT-TS
V/v: Lập sổ thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời Công văn số 2872/CT.THDT ngày 13/9/2005 của Cục thuế tỉnh Long An về vướng mắc lập sổ thuế nhà đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 83 TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94-CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà đất thì: các tổ chức, cá nhân sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế nhà đất phải nộp thuế sử dụng đất vào NSNN từ khi bắt đầu sử dụng đất; Số thuế phải nộp hàng năm được chia làm 2 kỳ. Do đó, khi nhận được tờ khai thuế nhà đất của người sử dụng đất thì cơ quan Thuế có trách nhiệm xác định số thuế nhà đất phải nộp như sau:

- Trường hợp được giao đất lần đầu: nếu thời gian giao đất từ ngày 30 tháng 04 trở về trước thì tính đủ 100% số thuế phải nộp của năm; Trường hợp được giao từ ngày 01 tháng 05 trở đi thì chỉ tính 50% số thuế phải nộp của năm đó.

- Trường hợp đã sử dụng đất trước năm 2005, nhưng đến năm 2005 mới được cơ quan có thẩm quyền giao đất thì phải nộp thuế nhà đất kể từ khi bắt đầu sử dụng đất. Số thuế nhà đất phải nộp năm 2005 được Điều chỉnh theo diện tích đất ở được ghi trong quyết định giao đất.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Long An nghiên cứu, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3329 TCT-TS của Tổng cục Thuế về vướng mắc lập sổ thuế nhà đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.618

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!