Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3328/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hộ nông dân, cá nhân nhận nuôi gia súc do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3328/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3328/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với hộ nông dân, cá nhân nhận nuôi gia súc.

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 979/CT-TTHT ngày 11/4/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC, điểm 1.1 Mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định: Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi; thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Mục II Phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003; Mục II Phần A Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các trường hợp sau đây không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: Hộ gia đình, cá nhân nông dân sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Theo công văn của Cục thuế: Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam ký hợp đồng chăn nuôi với các hộ gia đình (là hộ nông dân, cá nhân, không phải là các công ty hoặc tổ chức) chăn nuôi gia công theo hình thức: hộ gia đình đầu tư đất đai, chuồng trại, hạ tầng … Công ty cung cấp con giống, thuốc men, thức ăn gia súc, thuốc thú y, kỹ thuật chăn nuôi. Hộ gia đình giao trả sản phẩm đạt yêu cầu cho Công ty và Công ty thanh toán tiền chăn nuôi gia công theo hợp đồng.

Như vậy hộ gia đình là người trực tiếp tạo ra sản phẩm chăn nuôi. Vì vậy căn cứ các quy định trên thì dịch vụ chăn nuôi của hộ gia đình không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và thu nhập từ dịch vụ chăn nuôi không thuộc diện chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3328/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hộ nông dân, cá nhân nhận nuôi gia súc do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.050
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30