Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3328/TCHQ-KTTT về xử lý thuế hàng nhập khẩu do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 3328/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 19/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3328/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 380/CHQTN-NV ngày 12/04/2007 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc xử lý không thu thuế và hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 8.1, mục I phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Trường hợp lô hàng gỗ cao su xẻ của doanh nghiệp tư nhân Thành Lợi làm thủ tục nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh và xuất khẩu tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nên không đáp ứng đủ các điều kiện tại điểm 8.1, mục I phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC nêu trên, do đó không đủ điều kiện để xét không thu thuế và hoàn thuế cho lô hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3328/TCHQ-KTTT về xử lý thuế hàng nhập khẩu do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.178
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228