Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3324/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 27/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3324/TCT-ĐTNN
V/v: Chi phí BHXH, BHYT của người nước ngoài

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2005


Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Calyon tại thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số ACC/LO/05/07/27/01 ngày 27/7/2005 của Chi nhánh Ngân hàng Calyon tại thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề chi phí bảo hiểm bắt buộc nộp cho nhân viên nước ngoài làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại điểm 6.4, mục III, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính, trường hợp Chi nhánh Ngân hàng chi trả các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người nước ngoài làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng thì khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế này được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nếu Chi nhánh Ngân hàng xuất trình được đầy đủ các chứng từ sau:

- Hợp đồng lao động, trong đó có ghi rõ ngoài khoản tiền lương, người sử dụng lao động phải nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo qui định của nước mà người lao động nước ngoài cư trú.

- Quy định khoản nộp bảo hiểm có tính chất bắt buộc đối với người sử dụng lao động của nước mà người lao động nước ngoài cư trú.

- Chứng từ nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi nhánh Ngân hàng Calyon tại thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.HCM;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn HuyếnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3324/TCT-ĐTNN ngày 27/09/2005 của Tổng cục Thuế về chi phí bảo hiểm bắt buộc nộp cho nhân viên nước ngoài làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.730

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!