Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3312/TCT-CS về thuế nhà thầu đối với hoạt động tái bảo hiểm do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3312/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 27/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3312/TCT-CS
V/v thuế nhà thầu đối với hoạt động tái bảo hiểm

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)

Trả lời công văn số 1007/FIN ngày 06/7/2010 của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) về thuế nhà thầu đối với hoạt động tái bảo hiểm, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tại Mục V Phần E Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính quy định: “Đối với Hợp đồng nhà thầu, Hợp đồng nhà thầu phụ nước ngoài đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định phương pháp nộp thuế, xác định số thuế phải nộp, quyết toán thuế được tiếp tục thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 06/8/1999 cho đến khi kết thúc hợp đồng. Trường hợp kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành có việc gia hạn đối với Hợp đồng thầu, Hợp đồng thầu phụ đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì việc tính thuế, kê khai và nộp thuế kể từ ngày gia hạn hợp đồng thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư này”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) ký Hợp đồng tái bảo hiểm với Công ty bảo hiểm nước ngoài trước ngày Thông tư số 05/2005/TT-BTC có hiệu lực và Hợp đồng này tiếp tục được thực hiện mà không gia hạn thì Hợp đồng này thuộc đối tượng Điều chỉnh bởi Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998, Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 06/8/1999 và văn bản hướng dẫn cho đến khi kết thúc hợp đồng; trường hợp hợp đồng tái bảo hiểm này là hợp đồng nguyên tắc, sau đó đối với mỗi hợp đồng bảo hiểm với một khách hàng cụ thể, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) lại ký hợp đồng tái bảo hiểm với Công ty bảo hiểm nước ngoài trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc thì từng hợp đồng tái bảo hiểm cụ thể sẽ được Điều chỉnh theo pháp luật thuế tại thời Điểm ký hợp đồng cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Cục QLGSBH, Vụ PC, Vụ CST (BTC);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3312/TCT-CS về thuế nhà thầu đối với hoạt động tái bảo hiểm do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.161

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146