Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3310/TCT-KK về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của đơn vị hạch toán phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3310/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 27/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3310/TCT-KK
V/v kê khai, nộp thuế GTGT của đơn vị hạch toán phụ thuộc

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng công ty lắp máy Việt Nam

Trả lời công văn số 553/TCT-TCKT ngày 13/4/2010 của Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Mục I, Phần C, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế như sau: “Cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính ở một địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nhưng có cơ sở hạch toán phụ thuộc, như Công ty, nhà máy, xí nghiệp, chi nhánh, cửa hàng trực tiếp bán hàng ở một địa phương khác thì cơ sở kinh doanh phải đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở, các cơ sở hạch toán phụ thuộc cũng phải đăng ký nộp thuế GTGT với cơ quan thuế địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở.

Khoản 2, Mục II, Phần C, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Khoản 2.10, Mục II, Phần C, Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định một số trường hợp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế như sau: “Đối với các Tổng công ty, Công ty có các cơ sở trực thuộc, việc kê khai thuế GTGT phải nộp thực hiện như sau: Các cơ sở hạch toán độc lập và các cơ sở hạch toán phụ thuộc như Công ty, xí nghiệp, nhà máy, chi nhánh, cửa hàng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài Khoản tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở.

Điểm 1.3, Mục II, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế quy định: “Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc”.

Trường hợp của Tổng công ty lắp máy Việt Nam, có thành lập đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc tại tỉnh Nghệ An là Công ty đầu tư phát triển khu công nghiệp Bắc Vinh (Công ty Bắc Vinh) thành lập theo Quyết định số 567/QĐ-BXD ngày 17/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định số 1689 QĐ/CT ngày 07/12/2009 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc thanh tra chấp hành pháp luật thuế từ năm 2004 đến tháng 10/2009, theo Biên bản xác nhận số liệu thuế GTGT từ năm 2000 đến năm 2009 và Kết luận thanh tra thuế số 477/CT-KL ngày 17/3/2010 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An tại Công ty Bắc Vinh, Công ty Bắc Vinh có ngành nghề kinh doanh: xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trong KCN Bắc Vinh, duy tu bảo hành các công trình cơ sở hạ tầng trong quá trình quản lý kinh doanh, kinh doanh cho thuê mặt bằng, nhượng bán kho, xưởng, bến bãi do Tổng công ty lắp máy xây dựng, thực hiện các dịch vụ trong khu công nghiệp theo giấy phép hành nghề và Điều lệ Tổng công ty. Công ty Bắc Vinh có con dấu, có tài Khoản phù hợp với phương thức hạch toán, không thực hiện chế độ hạch toán kế toán, toàn bộ chứng từ được tập hợp gửi về Tổng công ty lắp máy Việt Nam hạch toán, toàn bộ hóa đơn GTGT phát sinh của hoạt động kinh doanh tại KCN Bắc Vinh đều do Tổng công ty phát hành.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế hiện hành, Công ty Bắc Vinh phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi công ty đóng trụ sở là Cục Thuế tỉnh Nghệ An. Công ty Bắc Vinh có trách nhiệm nộp đầy đủ số tiền thuế phát sinh tại tỉnh Nghệ An đã kê khai, khấu trừ tại Cục Thuế TP Hà Nội bị truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đăng ký thuế, khai thuế (theo Quyết định số 304/QĐ-CT ngày 17/3/2010 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An) vào ngân sách tỉnh Nghệ An theo quy định.

Toàn bộ số tiền thuế phát sinh tại tỉnh Nghệ An đã kê khai, khấu trừ tại Cục Thuế TP Hà Nội, các Cục Thuế TP Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Nghệ An có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, hướng dẫn Tổng công ty lắp máy Việt Nam, Công ty Bắc Vinh thực hiện kê khai thuế (bổ sung) tại Cục Thuế tỉnh Nghệ An, khai bổ sung, Điều chỉnh và thực hiện hoàn số tiền thuế nộp thừa hoặc thực hiện bù trừ tại Cục Thuế TP Hà Nội (theo quy định tại Điểm 3.2, Điểm 6, Mục II, Phần B và Phần G, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính).

Từ ngày 01/01/2009, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành, các Cục Thuế TP Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Nghệ An căn cứ các quy định về kê khai, nộp thuế GTGT đối với đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc (đóng tại địa bàn khác với địa bàn nơi đơn vị chủ quản đóng trụ sở chính) để hướng dẫn Tổng công ty lắp máy Việt Nam, Công ty Bắc Vinh thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty lắp máy Việt Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CST.
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Nghệ An.
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3310/TCT-KK về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của đơn vị hạch toán phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.068
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108