Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3307/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài để viện trợ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3307/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3307/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT đối với hàng hoá cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài để viện trợ.

 Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục thuế, đơn vị phản ánh về chính sách thuế GTGT đối với hàng hoá cung cấp cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm l, Mục II, Phần A; Mục I, Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT:

- Trường hợp Tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá, giá trị công trình xây dựng tại Việt Nam để thực hiện dự án viện trợ thì Tổ chức Việt Nam được hoàn lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn thuế GTGT khi mua hàng hoá, giá trị công trình xây dựng.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân người nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ với cơ sở kinh doanh trong nước để thực hiện dự án viện trợ không hoàn lại thì không phải trả thuế GTGT. Đồng thời các cơ sở kinh doanh trong nước kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung cấp hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài theo giá không có thuế GTGT thì được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ cung cấp.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.     

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện VSDTTƯ
- Vụ PC, CST, TCĐN;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, TCT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 3307/TCT-CS
Re: Value-added tax (VAT) on goods supplied to foreign organizations and individuals provision of aid

Hanoi, September 03, 2008

 

To: Provincial tax offices

The General Department of Taxation has received several tax departments’ official letters inquiring about VAT on goods supplied to foreign organizations and individuals for provision of non-refundable or humanitarian aid. Regarding this matter, the General Department of Taxation gives the following opinions:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3307/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài để viện trợ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.224
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185