Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3304/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3304/TCT-PCCS
V/v: thuế giá trị gia tăng đối với in các loại sách

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Công ty in Trần Phú

Trả lời công văn số 84/TTP ngày 16/8/2005 của Công ty in Trần Phú về việc thuế GTGT đối với in các loại sách; Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động in:

Tại Điểm 2.6 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ; quy định: “In các loại sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điểm 13, Mục II phần A Thông tư này (trừ in tiền và các chứng chỉ có giá trị như tiền)”, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%. Điểm 2.6 này quy định cho hoạt động in các sản phẩm là sách, báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa và các ấn phẩm… được liệt kê tại Điểm 13 Mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên của Bộ Tài chính.

Trường hợp in các sản phẩm khác không thuộc các loại sách, ấn phẩm nêu tại Điểm 13 Mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%.

Như vậy tùy thuộc vào nội dung của sách và ấn phẩm được in, hoạt động in sách sẽ có 2 mức thuế suất thuế GTGT 5% hoặc 10% theo nguyên tắc nêu trên.

2. Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với khâu xuất bản, nhập khẩu, phát hành sách:

Tại Điểm 2.8 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ, quy định: “các loại sách trừ sách thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điểm 13, Mục II phần A Thông tư này”, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%. Các loại sách quy định tại Điểm 2.8 này được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% thống nhất cho cả khâu xuất bản, nhập khẩu và phát hành hoặc kinh doanh thương mại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty in Trần Phú được biết và thực hiện kê khai, tính, nộp thuế theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3304/TCT-PCCS ngày 23/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với in các loại sách

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.629

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!