Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3302/TCHQ-KTTT về xử lý thuế hàng nhập thiếu do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 3302/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 18/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3302/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế hàng nhập thiếu.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi :

- Cục hải quan Tp. Hà Nội;
- Cục hải quan tỉnh Điện Biên.

 

Trả lời công văn số 719/HQHN-NV ngày 23.05.2007 của Cục Hải qun TP.Hà Nội về việc tính giảm thuế đối với lô hàng nhập thiếu so với khai báo của Công ty Ngân Sơn thuộc tờ khai số 1067/NK/SX-XK/BN tại chi cục Hải quan Bắc Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15.12.2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày 25.05.2006 về Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu; thì:

1/ Chi cục Hải quan CK Ma Lù Thàng phải lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan với hành vi nhập khẩu hàng hoá không đúng so với khai báo hải quan.

2/ Để xác định hàng hoá nhập khẩu tại tờ khai số 1067/NK/SX-XK/BN có thật sự thiếu so với khai báo của doanh nghiệp hay không, thì ngoài kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá của Chi cục Hải quan CK Ma Lù Thàng, đề nghị doanh nghiệp xuất trình thêm chứng từ thanh toán để chứng minh hàng thực nhập thiếu so với khai báo vì trên packing list và hoá đơn thương mại của lô hàng vẫn thể hiện trọng lượng hàng nhập khẩu là 50 tấn.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Điện Biên và Cục Hải quan TP. Hà Nội phối hợp chỉ đạo Chi cục Hải quan CK Ma Lù Thàng và Chi cục Hải quan Bắc Ninh dựa trên kết quả kiểm tra thực tế, hồ sơ nhập khẩu và chứng từ liên quan nếu xác định là hàng thực sự nhập thiếu thì hoàn thiện bộ hồ sơ theo đúng quy định và hoàn thuế theo hướng dẫn tại điểm 3, mục I, phần E Thông tư 113/2005/TT-BTC kể trên.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3302/TCHQ-KTTT về xử lý thuế hàng nhập thiếu do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.571
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228