Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 33/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Số hiệu: 33/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 02/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH KPMG

Trả lời thư đề ngày 8/12/2006 của Công ty TNHH KPMG đề nghị hướng dẫn về thuế đối với nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ do Công ty KPMG nước ngoài cung cấp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính và công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 của Tổng cục Thuế, trường hợp Công ty KPMG nước ngoài cung cấp các thông tin về kinh nghiệm và thông lệ quốc tế cho Công ty TNHH KPMG để Công ty TNHH KPMG tư vấn cho khách hàng tại Việt Nam thì dịch vụ do Công ty KPMG nước ngoài cung cấp này là các dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng tại Việt Nam, do đó, phải thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH KPMG biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. TP Hà Nội;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 33/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.465
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93