Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3288 TCT/PCCS ngày 04/10/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời về chính sách thuế tại Hội nghị đối thoại với DN

Số hiệu: 3288TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3288 TCT/PCCS
V/v trả lời về chính sách thuế tại Hội nghị đối thoại với DN

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi:

- Hiệp hội kinh doanh vận tải biển An Lư - Hải Phòng
- Công ty TNHH Việt Thắng - Hải Phòng

 

Tổng cục Thuế nhận được một số câu hỏi của Hiệp hội kinh doanh vận tải biển An Lư và Công ty TNHH Việt Thắng - Hải Phòng, tại buổi đối thoại giữa Bộ Tài chính và các doanh nghiệp. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về phí và lệ phí:

Vé cầu đường thuộc Danh Mục chi Tiết phí, lệ phí được ban hành kèm theo Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế giá trị gia tăng thì chi phí mua vé cầu đường được hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế nhưng không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào vì vé cầu đường thuộc danh Mục phí, lệ phí (không phải là hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT).

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Căn cứ Điểm 2, Mục III, Phần B Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: “Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế trong kỳ được tính theo định mức tiêu hao vật tư hợp lý và giá thực tế xuất kho.

Mức tiêu hao vật tư hợp lý do giám đốc hoặc chủ cơ sở kinh doanh xây dựng và quyết định… Kết thúc năm, cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán vật tư, phân tích tình hình thực hiện định mức tiêu hao vật tư và phải báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan thuế”.

Trường hợp đối với cơ sở kinh doanh không có đủ chứng từ, hoá đơn để xác định giá thực tế xuất kho hoặc không có định mức tiêu hao hợp lý thì theo Điều 30 của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp cơ quan Thuế có thẩm quyền xác định lại chi phí để đảm bảo phù hợp với doanh thu, thu nhập chịu thuế TNDN.

Qua kết quả Điều tra các đơn vị cùng quy mô, ngành nghề, đối với ngành vận tải tại Hải Phòng thì tỷ lệ chi phí nhiên liệu/tổng doanh thu Khoảng 27% - 32%. Vì vậy, việc ấn định chi phí nhiên liệu ở mức 35% theo Cục thuế Hải Phòng là phù hợp. Nếu cơ sở kinh doanh có căn cứ xác định mức ấn định chi phí nêu trên là chưa phù hợp thì cơ sở đề nghị Cục thuế Hải Phòng xác định lại.

3. Về hoá đơn:

Căn cứ Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn thì: không có quy định doanh nghiệp phải dùng hết tờ hoá đơn cuối cùng mới được mua tiếp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế Hải Phòng kiểm tra và thực hiện đúng chế độ, đảm bảo cho doanh nghiệp mua hoá đơn thuận lợi để phục vụ cho việc bán hàng.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Hiệp hội kinh doanh vận tải biển Hoa Lư - Hải Phòng, Công ty TNHH Việt Thắng - Hải Phòng được biết.

 

 

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3288 TCT/PCCS ngày 04/10/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời về chính sách thuế tại Hội nghị đối thoại với DN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.910
DMCA.com Protection Status